o nás

Historie

Obecně prospěsná společnost Ochrana fauny ČR vznikla v roce 1998, kdy ho její předseda Pavel Křížek zaregistroval na Ministerstvu vnitra ČR. Naším posláním je od počátku ochrana volně žijících živočichů a jejich biotopů .
V roce 1998 jsme získali od manželů Krumových do pronájmu část zdevastovaných prostor bývalého zahradnictví ve Voticích, které jsme postupnou usilovnou prací mnoha dobrovolníků přeměnili na fungující stanici pro zraněné živočichy.

Současně zde vznikalo centrum ekologické výchovy počátkem roku 2006 bylo jmenováno krajským střediskem environmentální výchovy a osvěty Středočeského kraje. Stanice se tak otvírala veřejnosti, probíhaly zde první exkurze, přednášky a besedy. Postupně se rozšiřovala nabídka akcí a s ní rostl i zájem návštěvníků. 

Kromě provozu stanice a ekocentra se organizace věnuje realizaci řady programů druhové ochrany, zajišťuje péči o zachovalé přírodní lokality v regionu, organizuje celonárodní kampaně na ochranu přírody, poskytuje odborné konzultace - ekoporadnu a vytváří mnoho informačních materiálů. Ochrana fauny ČR staví na principu partnerství  - úzce spolupracuje s obcemi, městy a institucemi v regionu, s ostatními nevládními organizacemi i jednotlivci.